Banská Belá č. 293,
966 15 Banská Belá

045 / 693 32 35
banska.bela@fara.sk

Kaplnka sv. Alžbety

Kaplnku sv. Alžbety v strede cintorína dal v roku 1892 z vlastných prostriedkov postaviť farár Anton Oldinger za 3600 zlatých, ako hrobku pre vlastnú rodinu a seba. V kaplnke sú vitráže z roku 1892 a sú tu vyobrazení svätí: sv. Alžbeta, sv. Rozália, sv. Juliana, sv. Anton. Pochované sú tu dve jeho sestry, matka, ktoré zomreli pred postavením kaplnky a nakoniec aj on sám (+ 1898).

Pri generálnej oprave tejto kaplnky v roku 1984  za pôsobenia farského administrátora Milana Šášika CM, bola dlažba v tejto kaplnke hlboko poklesnutá. Pod dlažbou bol tenký betónový poter a urobilo sa niekoľko sond, ktoré zistili že nad hrobmi nie je žiadny spevnený strop, bola tam iba zem.  Počas rekonštrukcie sa urobila oprava fasády a interiéru, pokrytie strechy plechom. Opravila sa vežička so zvonom, na ktorom sa zvoní pri pohreboch. Kaplnka sa využíva počas pobožnosti na spomienku všetkých verných zosnulých.