Banská Belá č. 293,
966 15 Banská Belá

045 / 693 32 35
banska.bela@fara.sk

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Na námestí obce v tesnej blízkosti štátnej cesty stojí kaplnka sv.  Jána Nepomuckého.  Kaplnka bola vybudovaná v roku 1756 za účinkovania farára Štefana Stokkera a pričinením senátora a banského majstra Andreja Hertingera v Banskej Belej. Obnovená bola v roku 1838 miestnym farárom Františkom Sklenárom. Vo farskej kronike sa uvádza, že roku 1868, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) vypukol v obci požiar, ktorý pohltil celú časť (Pivára). Počas požiaru sa na kaplnke roztavil 80 funtový (47,2 kg) zvon a zhorela strecha kaplnky.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej je rokoková sieňová stavba s polygonálny uzáverom. Vo svätyni je lunetová klenba. Na priečelí sú osovo umiestnené dvojkrídlové drevené dvere, osadené v kamennom portáli. Nad ním je združené dvojokno s kamennou šambránou. Okná v kamenných šambránach sú aj na bočných fasádach. Na bočných oknách sa zachovali košovité kované barokové mreže. Predná mreža bola strhnutá a poškodená nákladným vozidlom asi pred 15 rokmi, momentálne je zreštaurovaná a čaká na osadenie.

Sedlová strecha je pokrytá šindľom. Na streche je takmer v strede umiestnená malá drevená vežička s ihlancovou strechou, ukončenou krížom. Vo vežičke sa nachádza zvon, ktorý darovala tunajšia farníčka Mária Longauerová v roku 1940. Pôvodný zvon bol zrekvirovaný do prvej svetovej vojny.

V svätyni je centrálne osadená pôvodná rokoková polychrómovaná reliéfna drevorezba, znázorňujúca zhodenie sv. Jána Nepomuckého do Vltavy, slúžiaca ako oltár kaplnky. Hmotná podstata diela je však značne narušená pôsobením drevokazného hmyzu a nadmernej vlhkosti. Drevený reliéf je teda vo veľmi zlom stave a vykazuje známky dezolátneho stavu. V súčasnosti sa v kaplnke na sviatok sv. Jána Nepomuckého konajú litánie.

Na kaplnke sa vykonalo až doteraz niekoľko generálnych opráv:
-    v roku 1938 za farára Emila Jurkoviča,
-    v roku 1988 boli vymenené okná, dvere, položená dlažba (keramická), vymaľovaný interiér a opravené kovové mreže za farára Jána Čierneho
-    v roku 2015 sa opravil krov a pokládol nový drevený šindeľ (viac)
-    v roku 2016 sa zrealizovala sanácia kaplnky a urobil sa reštaurátorský výskum exteriérovej a interiérovej maliarskej výzdoby, vo vnútri sa vybrala keramická dlažba z roku 1988 a odkryla sa pôvodná kamenná dlažba.